2014-12-17 09:00Nyheter

Svenska barnboksinstitutet tar nationellt ansvar för ämnesord

Svenska barnboksinstitutet tar, från och med hösten 2014, över det formella, nationella ansvaret för ämnesord över barn- och ungdomsböcker. Till redaktionen finns en referensgrupp som består av bibliotekarier från folkbiblioteken i Lund och Täby, Bibliotekstjänst (BTJ), Medioteket i Stockholm, Barnens bibliotek och Internationella biblioteket.

Syftet med ämnesorden är att vara ett praktiskt och pålitligt verktyg för konsistent indexering (ämnesordssättning) på alla svenska bibliotek. Målet är att barnlitteraturen ska bli sökbar på så många sätt som möjligt och på så sätt vara till hjälp för bibliotek, skolor, forskare, studenter och andra som söker böcker om ett visst ämne eller tema.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.