2014-09-12 11:21Nyheter

Svenska barnboksinstitutets förtjänstnål

null

Igår den 11 september vid Svenska barnboksinstitutets styrelsemöte tilldelades Lillemor Torstensson Svenska barnboksinstitutets förtjänstnål. Lillemor har arbetat som informatör på Sbi sedan 2004. Förtjänstnålen delades ut av Marita Jonsson, ordförande.

Lillemor Torstensson får förtjänstnålen

-för sina alltmer omfattande kunskaper om omvärldsbevakning, professionella nätverk och sociala medier

-för sitt idoga och kompetenta arbete med att föra ut Sbi:s unika roll som informationscentrum och specialbibliotek

-för sitt tillmötesgående, öppna och generösa sätt gentemot såväl besökare som arbetskamraterOm Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.