2019-12-18 11:00Nyheter

Tema radikala barnböcker i Barnboken

null

Radikala barnböcker kan ge uttryck åt progressiva idéer, nyskapande estetik eller konstnärliga och språkliga experiment. Men vad är det för barnböcker som betraktas som radikala och varför? Och vad är det de berättar om sin samtid?

Detta undersöks i Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforsknings temanummer Radical Children’s Literature. Sex forskare från bland annat USA, Tyskland, Sverige och Danmark undersöker barnböcker som genom sina motiv, idéinnehåll eller uttryck bryter med normer och konventioner. Gästredaktör är Elina Druker vid Stockholms universitet.

I artiklarna diskuteras såväl historiska som nutida exempel, från revolutionära Sovjetiska bilderböcker och Bertold Brechts pacifistiska barndikter till nutida samhällskritiska böcker. I USA har det nuvarande politiska läget lett till växande utgivning av uttalat politiska barnböcker som med hjälp av satir ifrågasätter eller förlöjligar de vuxna eller makthavarna, som When a bully is president (2017). Dessa böcker utmanar och ifrågasätter normer och förväntningar gällande barn och barndom men även gällande vad barnlitteraturen har för roll i samhället.

Läs artiklarna och ett stort antal recensioner av ny teoretisk litteratur på barnboken.net


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.