2013-11-19 19:36Nyheter

Tidskriften Barnboken uppmärksammar 2014 som 100-årsjubileernas år

2014 är året för flera 100-årsjubileer i den nordiska barnlitteraturen. Teskedsgummans pappa, Alf Prøysen, verssmeden Britt G. Hallqvist och internationellt erkända Tove Jansson föddes alla 1914. Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning uppmärksammar hundraårsminnet av dessa tre författare med ett temanummer om deras gärning.

Artiklarna kommer att publiceras under hösten 2014.

Tidskriften Barnboken ges ut av Svenska barnboksinstitutet. Redaktionsrådet består av docent Björn Sundmark, fil dr Åsa Warnqvist (redaktör) och docent Mia Österlund. Tidskriften ges ut med stöd från Vetenskapsrådet.

För mer information se www.barnboken.net eller kontakta: Åsa Warnqvist, tel: 08-54 54 20 65, E-post: barnboken@sbi.kb.se

Läs Call for paperOm Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.