2021-10-28 07:22Nyheter

Till minne av Gunilla Bergström och Ulf Nilsson

Bilder på Alfons Åberg i översättning

Under hösten har bilderboksskaparen Gunilla Bergström och författaren Ulf Nilsson gått ur tiden. Båda var verksamma under flera decennier och har en omfattande produktion bakom sig. I biblioteket går det just nu att se ett urval böcker av dem båda. 

På Sbi finns en permanent skissutställning där flera bilderbokskonstnärer medverkar. Här finns bland annat skisser ur Gunilla Bergströms Vem spökar Alfons Åberg? från 1983. För den som vill skriva en sista hälsning till Gunilla Bergström har på initiativ av familjen en kondoleansbok tagits fram.

Utställningarna nås på bibliotekets öppettider som du hittar här


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.