2016-02-04 09:00Nyheter

Tre frågor till Martin Hellström och Olle Widhe som medverkar på forskningsdagen den 4 februari

null

Vi ställde tre frågor till Martin Hellström och Olle Widhe som medverkar vid forskningsdagen idag på Svenska barnboksinstitutet klockan 15.00. Martin har studerat Astrid Lindgrens dramatik och hur betydelsefull den första Pippipjäsen var för det genomslag som berättelsen om Pippi Långstrump fick på 1940-talet. Olle Widhe berättar om barns krigslekar och hur den har skildrats i litteraturen under 200 år. "Krigsleken är ett spännande motiv att följa eftersom det avslöjar så mycket om hur vuxna ser på barn och på hur det framtida samhället bör vara." säger Olle. Läs intervjuerna i sin helhet på sbi.50.com.

Första delen av dagen ägnas bland annat åt den omfattande översikten över svensk och översatt barnlitteratur från den äldre litteraturen till idag, "Från fabler till manga". Eva Söderberg presenterar texter ur antologin om Kulla-Gullas skapare Martha Sandwall Bergström. Maria Lassén-Seger presenterar "Kalejdoskopiska läsningar" som är en vänbok till forskaren Janina Orlov. Här finns artiklar om Alice i Underlandet, skogen hos Sara Lidman, Astrid Lindgren och Kerstin Ekman och en artikel om alma-pristagaren Shaun Tan.

Andra delen berör Astrid Lindgrens författarskap där Lena Törnqvist berättar fritt ur boken "Man tar vanliga ord och säger ovanliga saker". Hon har ägnat 30 år åt att läsa och läsa om Astrid Lidngrens böcker. Det handlar om översättning, politik, könsroller, kärleken till Stockholm och mycket annat. I "Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap" berättar en av redaktörerna Helene Ehriander om antologins olika texter. Det handlar om nya teoretiska ingångar till Astrid Lindgrens författarskap, ekokritisk läsning av Ronja Rövardotter, jämförelse mellan LasseMaja och Kalle Blomqvist och mycket annat.

Mer information finns på sbi50.com

Tid och plats: 4 februari kl. 15-18.30 ca. Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61. Stockholm. Fri entré. Ingen förhandsanmälan.

Kontakt: Lillemor Torstensson, lillemor.torstensson@sbi.kb.se, 08-54542051


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.