2016-06-13 10:32Nyheter

Två forskarstipendier utlyses

Solkatten-stipendiet

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten har sedan år 2001 delat ut ett stipendium som ger utländska forskare möjlighet att bedriva barnlitteraturforskning i Sverige alternativt svenska forskare möjlighet till studier i utlandet. I år delas det ut till en svensk forskare som vill studera utomlands. Stipendiet är på 40 000 kr. Ansökan av institutionsledare ska ha inkommit senast den 1 september 2016.

Korttidsstipendium

Svenska barnboksinstitutet utlyser härmed ett korttidsstipendium om 10 000 kr, för att ge en forskare inom ämnet barn- och ungdomslitteratur möjlighet att spendera tid i institutets forskningsbibliotek och nyttja dess stora samlingar. Enskilda forskare kan söka senast den 1 september 2016.

Mer information om stipendierna och ansökningsförfarande finns på Svenska barnboksinstitutets hemsida www.sbi.kb.se

Kontakt: Åsa Warnqvist, asa.warnqvist@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.