2021-03-24 12:19Nyheter

Utlysning av forskarstipendium

bild på hand som håller upp stipendium

Härmed inbjuds institutioner och avdelningar som omfattar ämnet litteraturvetenskap vid landets universitet och högskolor att ge förslag på innehavare av Martha Sandwall-Bergströms stipendium 2021 till forskare inom barn- och ungdomslitteraturområdet. Stipendiet är på 89 000 kr.

Förslag mottages till och med den 26 april 2021.

Mottagare utses av en jury tillsatt av stiftelsens styrelse.

Tidigare forskarstipendiater är bland andra Lydia Wistisen (2015), Martin Hellström (2017), Kelly Hübben (2017), Peter Kostenniemi (2019) och Malin Nauwerck (2019).

Mer om ansökningsförfarande och information finns på www.barnboksinstitutet.se

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.