2015-02-09 09:00Nyheter

Vad har paddorna med läsningen att göra?

Vad har paddorna med läsningen att göra?

Barnboksakademiskt samtal den 19 februari kl. 18.

Vad händer när en text läses på en skärm, vilka är fördelarna, vilka är nackdelarna? I media, i sociala medier, inom läsforskning, skolforskning och på många andra håll diskuteras flitigt om huruvida det är bra eller mindre bra, eller rent av dåligt att läsa på skärm/paddor/plattor. Är det bra att skolor satsar på paddor som pedagogiskt verktyg, främjar det kreativiteten eller inte? Frågorna är många. I vårens barnboksakademiska samtal diskuterar några experter utifrån olika infallsvinklar och gör ett försök att sprida ljus kring detta heta ämne.

Medverkande:

Mats Dolatkhah, forskare, högskolan i Borås, undervisar om läsning, läsvanor och "new literacies", bland annat med inriktning mot folk- och skolbibliotek. Hans forskningsintressen omfattar läsning som social praktik och läsvanor i förändring under 1900- och 2000-talen.

Ulrika Jonsson, lärare, skolutvecklare med ett inkluderande synsätt på undervisning, arbetar som specialpedagog på Vallaskolan, Södertälje. Ulrika har bland annat arbetat med Skoldatatek och drivit det kommunövergripande projektet Write to Read med iPads samt arbetat med Skolappar.

Mårten Sandén, moderator. Teknikintresserad barn- och ungdomsboksförfattare och psykolog som funderat mycket på paddor i skolan.

Föreläsningen ingår i serien Tema barns läsning.

Tid och plats: 19 februari kl. 18.00­─19.30. Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. T-bana Odenplan. Fri entré. Ingen förhandsanmälan. Programmet filmas.

Arrangörer är Svenska barnboksakademin och Svenska barnboksinstitutet. Med stöd från Stockholms stad och Kulturrådet.

Kontakt: Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet, 08-54 54 20 51, info@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.