2021-10-07 06:50Nyheter

Välkommen att delta i IRSCL Congress 2021!

Logga till IRSCL Congress 2021

IRSCL Congress 2021 arrangeras digitalt den 19–29 oktober. Genom ett samarbete mellan IRSCL Congress 2021 och Svenska barnboksinstitutet (Sbi) erbjuds den som vill delta 50 % rabatt på registreringsavgiften.

2019 arrangerade Sbi tillsammans med Stockholms och Malmös universitet samt Åbo Akademi i Finland den internationella forskarkonferensen IRSCL Congress 2019: Silence and Silencing in Children’s Literature. Sedan lämnades stafettpinnen över till Chile som därmed blir det första land i Latinamerika att arrangera konferensen.

Temat för IRSCL Congress 2021 är ”Aesthetic and Pedagogic Entanglements” och undersöker samverkan mellan estetiska och pedagogiska aspekter av litteratur för barn och unga. 400 forskare medverkar från 42 länder världen över i olika panelsamtal. Hela programmet finns här IRSCL Congress 2021.

Genom ett samarbete mellan IRSCL Congress 2021 och Sbi erbjuds den som vill delta 50 % rabatt på registreringsavgiften och ges därmed tillträde till samtliga programpunkter. Fullt pris är 40 Euro och med rabatten 20 Euro. Vid registrering ska ”Barnboken 21” anges vid "Introduzca cupón"-fältet. Till registrering.

Lansering av forskarantologi
I samband med IRSCL Congress 2021 blir det lansering av forskarantologin Silence and Sliencing in Children’s Literature. De 19 bidragen är sprungna ur konferenspresentationer från IRSCL Congress 2019 och boken innehåller även ett förord av redaktörerna Elina Druker, Björn Sundmark, Åsa Warnqvist och Mia Österlund. Lanseringen äger rum den 20 oktober kl. 15-15.45. Missa inte det!

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.