2013-04-16 11:19Nyheter

Vårens kvällsprogram på Svenska barnboksinstitutet

Vårens kvällsprogram på Svenska barnboksinstitutet

Varmt välkommen till vårens kvällsprogram på Sbi, då vi sätter bilden och bilderboken i fokus genom program om nya generationsskiftet inom svensk bilderbokskonst i fokus, Fibben Halds konstnärskap, mottagaren av ALMA-priset Isol samt behovet av bildkompetens inom bilderboksbevakningen.

16 april: Den svenska bilderboken – aktuella konstnärliga processer
Sbi har i sin årliga Bokprovning uppmärksammat att det pågår ett generationsskifte bland de svenska bilderboksillustratörerna. Vad är det nya hos den generation vi ser växa fram? Vad är specifikt med deras formspråk och sätt att berätta i bild? Välkommen till ett samtal om den samtida bilderboken med illustratörerna och författarna Joanna Hellgren, Sara Lundberg och Emma Virke. Moderator: Åsa Warnqvist, Sbi.

25 april: Fibben Hald 80 år
Sbi uppmärksammar en av Sveriges mest uppskattade och produktiva illustratörer, verksam sedan 1960-talet och kanske mest känd för sina samarbeten med Lennart Hellsing. Lennart Eng, illustratör, författare och ordförande i Svenska Tecknare, föreläser om Fibben Halds idé- och bildvärld. Därefter samtalar Lennart Eng med Fibben Hald.

7 maj: Presentation av ALMA-pristagaren 2013 - Isol
Världens största barn- och ungdomslitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award, gick i år till den argentinska bilderbokskonstnären Isol. Ur juryns motivering: ”Isol skapar bilderböcker i barnets ögonhöjd. Hennes bilder vibrerar av energi och explosiva känslor. Med en återhållen palett och ständigt nya bildlösningar tänjer hon på invanda perspektiv och flyttar bilderboksmediets gränser.” Ulla Rhedin, bilderboksexpert och ledamot av ALMA-juryn, presenterar författarskapet.

13 maj: Den osynliga bilden. Om behovet av bildkompetens inom bilderboksbevakningen
Bilden syns. Vi ser den i bilderböcker, serier och barnboksillustrationer. Men i kritikersammanhang är den ofta osynlig. Saknar vi ett språk när det gäller bilden och bildens roll i barnlitteraturen, eller beror det på något annat? Författarna och illustratörerna Ann Forslind och Gunna Grähs föreläser om vad bilden gör för gestaltningen och dramaturgin i barnlitteraturen, och hur det offentliga samtalet kring bilderna i denna litteratur ser ut.

Tid och plats församtliga programpunkter: 18.00-19.30 i föreläsningssalen på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61,
Stockholm.

Fri entré. Ingen förhandsanmälan krävs. Vissa av programmen kommer att filmas.

Pågående utställning

I Sbi:s bibliotek ställs alla barn- och ungdomsböcker från 2012 ut mellan 18 mars och 18 april.

Bibliotekets öppettider

Sbi:s bibliotek är öppet måndag-torsdag kl. 12-17. Den 30 april-1 maj, 8-9 maj och 5-6 juni
har biblioteket stängt med anledning av nationella helgdagar. Biblioteket har sommarstängt 20 juni-11 augusti.

Vänliga hälsningar,

Åsa Warnqvist

Informatör

asa.warnqvist@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.