2014-10-10 10:00Nyheter

Webbfilmer från Svenska barnboksinstitutets program

null

Om du inte har möjlighet att komma till Svenska barnboksinstitutet och lyssna på våra föreläsningar, debatter eller seminarier så finns tröst. Vi filmar de flesta av våra program och lägger på hemsidan. De senaste i raden är Barbro Westlunds föreläsning om läsförståelse i grundskolan och det barnboksakademiska samtalet: Vad har sex i barnböckerna att göra. UR Samtiden filmade vårt seminarium på Bokmässan "Trasiga barn och svikna ungdomar" och finns också tillgängligt. Filmerna kan ses på sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.