2017-04-06 09:00Pressmeddelande

255 000 kronor till forskare och författare

null

Styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond har beslutat tilldela forskarna Martin Hellström och Kelly Hübben samt författaren Katarina Kieri varsitt stipendium à 85 000 kr år 2017. Stipendierna delas ut den 10 maj på Svenska barnboksinstitutet.

Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare och författare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

Styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond har beslutat tilldela Martin Hellström, forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö, Kelly Hübben, doktorand vid Stockholms universitet och Katarina Kieri, författare, Uppsala varsitt stipendium à 85 000 kr år 2017.

Stipendierna delas ut den 10 maj på Svenska barnboksinstitutet kl. 18, öppet för alla intresserade. Mottagarna presenterar sin forskning/sitt författarskap.

Mer information om stipendiaterna och evenemanget den 10 maj finns på Svenska barnboksinstitutets webbplats www.sbi.kb.se

Stipendierna tilldelas utan inbördes rangordning. I styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. I juryn har Sveriges Författarförbund företrätts av författaren Janne Carlsson, Samfundet De Nio av Boel Westin och Svenska barnboksinstitutet av Åsa Warnqvist. Boel Westin deltog inte i beslutet rörande Kelly Hübben.

Frågor besvaras av Svenska barnboksinstitutet.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.