2019-05-27 09:00Pressmeddelande

267 000 kronor till forskare och författare

null

Författaren Stefan Casta samt forskarna Malin Nauwerck och Peter Kostenniemi tilldelas varsitt stipendium à 89 000 kr från Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond. Utdelningsceremonin ges den 3 september på Svenska barnboksinstitutet.

Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare och författare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

Styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond har beslutat tilldela författaren Stefan Casta, forskaren Malin Nauwerck och doktoranden Peter Kostenniemi varsitt stipendium à 89 000 kr år 2019.

Författaren Stefan Casta har publicerat ett 60-tal böcker sedan debuten 1982 varav några av de mest uppmärksammade är bilderboken En blommas liv (med bilder av Sara Lundberg), ungdomsböckerna Spelar död och Den gröna cirkeln och faktaböckerna Humlans herbarium och Stan är full av djur.

Forskaren Malin Nauwerck har nyligen påbörjat sitt postdoc-projekt ”Astrid Lindgren-koden”, som handlar om att dechiffrera några av Astrid Lindgrens handskrivna manuskript.

Peter Kostenniemi är doktorand vid Stockholms universitet och ägnar sin forskning åt hur barnet och barndom representeras i skandinavisk gotisk barnlitteratur utgiven efter millennieskiftet.

I styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet.

Mer information om stipendiet och mottagarna finns på www.barnboksinstitutet.se. Där kommer så småningom mer information om utdelningsceremonin den 3 september.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.