2019-08-07 11:00Pressmeddelande

500 forskare till Stockholm den 14-18 augusti

null

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) i samarbete med Stockholms universitet, Malmö universitet och Åbo Akademi kommer den 1418 augusti 2019 att arrangera en av världens största internationella forskarkonferenser inom området barn- och ungdomslitteratur.

I augusti samlas närmare 500 forskare inom ämnet barn- och ungdomslitteratur i Stockholm för att delta i IRSCL Congress 2019, världens största internationella forskarkonferens i ämnet.

Årets tema är tystnader och tystanden i barn- och ungdomslitteraturen och bland huvudtalarna märks exempelvis Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur vid Stockholms universitet, som kommer att tala om tystnader i Mumindalen.

Förutom de fem huvudtalarna ges totalt tio sessioner med inte mindre än 13 parallella paneler vars ämnen rör sig på olika sätt kring huvudtemat. Över 400 forskare från ett 50-tal länder kommer här att hålla föredrag bland annat om rasism, censur, flykt, migration och maktrelationer mellan barn och vuxna.

Svenska barnboksinstitutet är värd för IRSCL Congress 2019 i samarbete med Stockholms universitet, Malmö universitet och Åbo Akademi.

IRSCL Congress har successivt vuxit i storlek sedan nätverket International Research Society for Children’s Literature Congress (IRSCL) bildades 1970. 2019 års konferens kommer att bli den största och mest välbesökta sedan starten. Senast IRSCL Congress arrangerades i Sverige var 1995 och då på Hässelby slott.

Fakta:
Datum: 14-18 augusti 2019
Plats: Stockholm City Conference Centre (Norra Latin)
Tema: ”Silence and Silencing in Children’s Literature” (Tystnader och tystanden i barn- och ungdomslitteraturen).
Webbplats: www.irsclcongress2019.com

Huvudtalare:
Docent Vanessa Joosen, Universitetet i Antwerpen, Belgien
Professor emerita Boel Westin, Stockholms universitet, Sverige
Professor Bob Davis, Universitetet i Glasgow, Skotland
Docent Temi Odumosu, Malmö universitet, Sverige
Professor Andrea Mei-Ying Wu, Nationella Cheng Kung-universitetet i Taiwan, Taiwan

Arrangörer:
Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet (huvudansvarig), Elina Druker, Stockholms universitet, Björn Sundmark, Malmö universitet och Mia Österlund, Åbo Akademi, Finland.

#irscl2019

Kontakt och pressackreditering: Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet, lillemor.torstensson@barnboksinstitutet.se, 08-54 54 20 51


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.