2021-11-01 08:06Pressmeddelande

5,5 miljoner kronor för digitaliseringsprojekt om Barnbiblioteket Saga

Omslag till Barnbiblioteket Saga nr 2,17,56

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) tilldelas 5,5 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond, för ett treårigt digitaliseringsprojekt om Barnbiblioteket Saga, vars stora arkiv finns på institutet. Projektet genomförs 2022–2024 i samarbete med Centrum för Digital Humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet och Litteraturbanken.

- Vi är otroligt glada för detta! Vi har 22 hyllmeter fantastiskt arkivmaterial här på institutet som bara väntar på att komma forskningen och allmänheten till del, säger Åsa Warnqvist, projektledare och forskningsledare vid Sbi.

- Vi ser mycket fram emot samarbetet med Svenska barnboksinstitutet och Litteraturbanken! Vi hoppas att projektets digitala infrastruktur inte bara ska göra materialet tillgängligt utan också erbjuda nya sätt att utforska arkivets fragmentariska karaktär och skapa nya sätt att förstå hur olika dokument hör ihop, säger Cecilia Lindhé, föreståndare vid CDH.

- Det är roligt för oss på CDH att genom detta projekt vara med från början och förbereda ett nytt digitalt arkiv för forskning, tillägger Johan Åhlfeldt, forskningsingenjör på CDH.

Barnbiblioteket Saga startades av folkskollärare vid förrförra sekelskiftet och är en av de största läsfrämjandesatsningarna genom tiderna i Sverige.

Lika unikt som Barnbiblioteket Saga var, lika unikt är digitaliseringsprojektet. Det är ett pilotprojekt som ska undersöka hur digitalisering kan utföras och utvecklas så att delar av arkivet blir tillgängligt digitalt för forskare men också för barn och en intresserad allmänhet. Inom ramen för projektet digitaliseras inte bara de böcker som gavs ut utan även relaterat arkivmaterial.

- Vi vill göra processen och mekanismerna bakom produktionen och distributionen av böckerna synliga och inte bara den färdiga produkten. Det är ett sällsynt tillvägagångssätt i digitaliseringsprojekt inom litteraturområdet, säger Åsa Warnqvist.

Barnbiblioteket Saga var enormt inflytelserikt, med en barnboksutgivning i stora upplagor som pågick i över ett halvt sekel. Genom projektet blir idéerna bakom utgivningen mer kända, vilket också kan bidra till ökad kunskap om den svenska barnlitteraturens utveckling under 1900-talet i stort.

- Vi vet att Barnbiblioteket Saga-utgivningen var unik i Sverige, och vi har kommit att förstå att den verkar ha varit ganska unik för sin tid även internationellt. Det här projektet har därför potential att inte bara bidra till kunskap och metodutveckling i Sverige utan även internationellt, säger Åsa Warnqvist.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.