2021-10-14 07:00Pressmeddelande

Ändrat ledarskap på Sbi från 1 januari 2022

Åsa Warnqvist tillträder som chef på Svenska barnboksinstitutet (Sbi) på heltid från den 1 januari 2022.

”Styrelsen ser med stor tillförsikt på att Åsa Warnqvist nu tar över ledarskapet vid institutet och därmed fortsätter det framgångsrika arbete som bedrivs av Sbi”, säger styrelsens ordförande Kristina Rennerstedt.

”Jag är mycket glad för förtroendet från styrelsen och medarbetarna att få fortsätta leda verksamheten vid Sbi. Mitt mål är att vi tillsammans ska utveckla verksamheten på samma positiva sätt som vi har gjort under de senaste åren”, säger Åsa Warnqvist. 

Sedan 2014 har Åsa Warnqvist och Lillemor Torstensson haft ett delat ledarskap på Sbi.

”Åsa och Lillemor har som chefer tillsammans med övriga medarbetare säkrat institutets roll som en central aktör inom barnlitteraturforskningen och lyft institutet och dess verksamhet”, säger Kristina Rennerstedt.

Åsa Warnqvist är docent i litteraturvetenskap med specialisering barn- och ungdomslitteratur. Hon har arbetat på Sbi sedan 2011, från och med 2014 i rollen som forskningsledare och ekonomichef.

Lillemor Torstensson har arbetat på institutet i flera olika roller och i olika omgångar under mer än 25 år. 

”Det har varit många fantastiska år och jag är stolt över vad vi har åstadkommit. Nu är det dags att gå vidare. Sbi-skutan seglar stabilt med en kompetent och enastående besättning. Själv ska jag fundera över vad mitt nästa steg ska vara, det ser jag mycket fram emot”, säger Lillemor Torstensson.

Lillemor avslutar sin anställning den 31 december 2021.

”Jag ser tillbaka på våra sju år med delat ledarskap med stor värme. Det har varit otroligt roliga och givande år. Den grund som vi har lagt kommer jag bygga vidare på i arbetet framåt”, säger Åsa Warnqvist.

Kontakt:
Kristina Rennerstedt, kristina.rennerstedt@gmail.com
Åsa Warnqvist, asa.warnqvist@barnboksinstitutet.se, 08-54 54 20 65
Lillemor Torstensson, lillemor.torstensson@barnboksinstitutet.se, 08-54 54 20 51

 

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.