2016-03-15 13:00Pressmeddelande

Återigen rekordstor utgivning av barnböcker!

För sjätte året i rad ökar utgivningen av barn- och ungdomsböcker. Det visar Svenska barnboksinstitutets Bokprovning som presenteras idag. Ökningen under 2000-talet är historisk och ligger på hela 78 procent. När det gäller innehållet i böckerna är 2015 på flera sätt ett dystert år. Den tydligaste trenden är våldet, som är påfallande närvarande i ungdomsböckerna.

År 2015 gavs det ut totalt 2 089 barn- och ungdomsböcker i Sverige, vilket är en ökning med hela 229 titlar (12 procent) i jämförelse med 2014. Utgivningen ökade för sjätte året i rad och återigen får vi skriva att den är rekordstor! Ökningen syns mest bland faktaböckerna, kapitelböckerna, mellanåldersböckerna och de tecknade serierna. De svenska originalen är i majoritet med 56 procent av utgivningen.

Sett ur ett längre perspektiv är ökningen av utgivningen under 2000-talet historisk. Den har ökat med hela 78 procent sedan sekelskiftet. Det är främst resultatet av att det har tillkommit många nya, mindre förlag och att egenutgivningen och utgivningen via publiceringstjänster har ökat avsevärt. Vi kan konstatera att förlag och utgivare som ger ut färre än 6 titlar per år nu står för 20 procent av utgivningen. För tio år sedan var det endast 12 procent av utgivarna som gav ut så få titlar. Den stora ökningen kan också vara kopplad till den ökade försäljning av barn- och ungdomsböcker som Svenska Förläggareföreningen har sett de senaste två åren. Både den ökade utgivningen och försäljningen kan i sin tur vara ett svar på PISA-undersökningar och andra larmrapporter om barns minskade läsning.

Intresset för det bildbaserade är fortsatt högt 2015. Bilderböckerna är den klart största kategorin i utgivningen, men även bland kapitelböckerna och mellanåldersböckerna ökar de bildbaserade. Kategorin tecknade serier har ökat med närmare 50 procent sedan året innan.

När det gäller innehållet i böckerna är 2015 på flera sätt ett dystert år. Den tydligaste trenden är våldet, som är påfallande närvarande i ungdomsböckerna men även i viss mån i böcker för yngre barn. Död, mord och självmord är också starkt närvarande och särskilt vanliga teman i ungdomsböckerna. Vi kan också notera ett ökat intresse för sociala skillnader och klyftor i samhället. Med läget i omvärlden finns också ett ökat behov av att behandla krig och flykt.

Andra teman som årets Bokprovning fördjupar sig i är spänningen mellan skildringar av det stora och det lilla i barnets värld, skiftningar i normer kring hur sexualiteter skildras samt vatten, elakhet och dystopier.
Kl. 13.00 idag tisdag presenteras hela genomgången av trender och statistik. Dokumentationen finns tillgänglig på www.sbi.kb.se/bokprovning.

Sbi samlar in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och har genomfört Bokprovningen, en genomgång av föregående års totala utgivning av barn- och ungdomsböcker, sedan årgång 1993.

Kontakt:
Lillemor Torstensson, informatör, 08-54 54 20 51, lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.