2018-11-26 09:00Pressmeddelande

Barnens '68 - hur påverkade tiden runt 1968 barnboken?

null

Barnens ’68 – när barnboken politiserades, fantasin flödade och debatten blev vassare

Fem föreläsare presenterar ny forskning om tiden runt 1968 och vad som faktiskt hände i den svenska barnboksutgivningen och den svenska barnfilmen. Det blir också utblickar till den beryktade danska boken Elevens lilla röda och om skräpet i Barbro Lindgrens Loranga-böcker.

Medverkar gör forskare publicerade på temat "Den nordiska barnboken runt 1968" i tidskriften Barnboken: Sophie Heywood, Helle Strandgaard Jensen, Malena Janson, Lydia Wistisen och Olle Widhe.

Hela programmet finns på www.barnboksinstitutet.se

Artiklarna kan läsas på barnboken.net

Var: Svenska barnboksinstitutet, Lilla föreläsningssalen
När: 28 november kl. 15–18.30 inkl. paus med förfriskningar
Språk: svenska och engelska

I pausen finns möjlighet att se utställningen "Barnens '68" med böcker som tydligt påverkats av de strömningar som fanns i samhället runt 1968 och med framåtblickar till dagens aktuella utgivning. Utställningen pågår till den 20 december.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.