2010-11-10 15:19Pressmeddelande

Barns smak - att välja sin läsning

Den 15 november arrangerar Svenska barnboksinstitutet ett seminarium om barns smak. I projektet med samma namn, har man undersökt vad barn själva söker i sitt val av läsning, vad som lockar respektive stöter bort unga läsare och omslagsbildens betydelse för valet av bok. Eva Nordlinder, projektledare berättar om resultat och erfarenheter från undersökningen. På seminariet deltar också Sofia Gydemo, ansvarig för det nationella läsfrämjandeprojektet Bokjuryn och Ylva Mårtens från Sveriges radios nyinrättade Barnens Romanpris.

Information om projektet Barns smak
Projektets syfte är att träna barnen i att göra aktiva och medvetna val och motivera valen för att hitta sin egen smak och lust till läsning, samt att utveckla förmågan att argumentera och diskutera litteratur. Målet är att hitta kärnan i barnens egen läslust. I förlängningen kan projektet bidra till att få fram nya rön om barns smak och val av läsning, och ge en inblick i barns tankevärld och fantasi. Detta kommer alla förmedlare av litteratur till barn och unga tillgodo. Projektet utgör också en modell för en ny typ av samarbete skola-bibliotek. Under läsåret 2006/2007 har metoden utarbetats i sju klasser (år 3 och 5) i Umeå kommun av Eva Nordlinder, Länsbiblioteket i Västerbotten och Kerstin Lindgren, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet. Läsåret 2007/2008 har projektet genomförts av barnbibliotekarier i samarbete med lärare i Norsjö, Storuman, Tärnaby, Skellefteå, Ursviken, Lövånger, Vännäs, Holmsund och Umeå. Rapporter och mer information finns på www.vll.se

Information om Bokjuryn och Barnens Romanpris
Idén till Bokjuryn kom till Sverige 1997 från Nederländerna. Alla barn och unga mellan 0-19 år får rösta på max fem favoriter bland alla barn- och ungdomsböcker som kommit ut under ett specifikt år. För att få reda på vilka böcker som är utgivna 2010 finns dessa på www.bokjuryn.se eller i den tryckta Barnbokskatalogen. I maj presenteras Bokjuryns val på en prisutdelning. Bokjuryn vill stimulera barns och ungdomars läsning och läslust, visa respekt för unga människors egna bokval, instifta ett litteraturpris där barns och ungdomars egna val får styra samt skapa ett nationellt samarbete som ger större genomslag för lokalt anpassat arbete med lässtimulans i skolor, förskolor, bibliotek och bokhandel. Sedan 2008 driver Svenska barnboksinstitutet Bokjuryn.

2010 inrättade Sveriges Radio Barnens Romanpris. Juryn består av sex mellanstadiebarn och prissumman är på 30.000 kr. Sveriges Radio har sedan länge ett lyrikpris, ett romanpris och ett novellpris. Den bästa boken för 9 - 12 - åringar utses med hjälp av en barnjury från en mellanstadieskola, tre flickor och tre pojkar. De fem böcker som lästes i år valdes ut av en grupp barnbokskritiker och programmen med juryns bokdiskussioner sändes i radion. Mer information om Barnens Romanpris http://www.sr.se

Tid/plats:
15 november kl.18-20 på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61. T-bana: Odenplan.

Lillemor Torstensson, Informatör, Svenska barnboksinstitutet lillemor.torstensson@sbi.kb.se
08-54 54 20 51/0704-80 49 94, www.sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.