2018-09-13 09:00Pressmeddelande

Bildens betydelse i barnböckerna ökar

null

Under 2000-talet har utgivningen av barn- och ungdomsböcker fördubblats och bilderböckerna är den i särklass största kategorin. Förra året utkom drygt 900 bilderböcker. På senare år har även tecknade serier, bildromaner och illustrerade textbaserade böcker fått en kraftig uppgång. Vad beror detta på och vad betyder det?

Den 27 september arrangerar Svenska barnboksinstitutet ett seminarium på Bokmässan i Göteborg och tar ett helhetsgrepp om utgivningen av bildbaserade verk för barn och unga. Här samtalar experter på området om bildens betydelse och olika funktioner i barn- och ungdomsboken, vilken typ av bildbaserade verk som ges ut i Sverige och varför, och hur den svenska utgivningen ter sig vid en internationell jämförelse.

Medverkande: Elina Druker, professor i barn- och ungdomslitteratur vid Stockholms universitet, med inriktning på bilden i barn- och ungdomsböcker, Sara Teleman, illustratör och professor vid Konstfack, särskilt intresserad av visuell kommunikation, Kajsa Bäckius, bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet med särskild kunskap om den svenska barn- och ungdomsboksutgivningen. Moderator: Åsa Warnqvist, forskningsledare vid Svenska barnboksinstitutet.

Seminariet ges den 27 september kl. 16.00-16.45. Sal A6

Svenska barnboksinstitutet arrangerar även seminariet Bokprovning - tendenser i utgivningen av barn- och ungdomsböcker. Sofia Gydemo och Karin Mossed från Sbi presenterar 2017 års utgivning samt spanar på vad som redan nu går att urskilja ur 2018 års utgivning.

Seminariet ges den 27 september, kl. 15.30−15.50. Sal H1


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.