2020-03-17 10:00Pressmeddelande

Bokprovning 2020 senareläggs

Med anledning av det rådande läget har vi beslutat att senarelägga Bokprovning 2020. Det innebär att föreläsningarna i Stockholm den 25 mars skjuts på framtiden.


Vi återkommer med mer information om när dokumentationen presenteras och när föreläsningarna och utställningen ges. Mer information kommer även om turnéerna till Malmö och Mölndal.

Vänliga hälsningar
Svenska barnboksinstitutet
Lillemor Torstensson
lillemor.torstensson@barnboksinstitutet.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.