2021-02-24 08:00Pressmeddelande

Bokprovning 2021: Årets gästföreläsare

Katrina Rejman och Andreas Hedman, gästföreläsare i årets Bokprovning. Foto: Svenska barnboksinstitutet

I år har vi den stora glädjen att presentera Andreas Hedberg och Katarina Rejman som årets gästföreläsare! Vad de kommer att föreläsa om avslöjas den 24 mars. 

Andreas Hedberg är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. I sin forskning utgår han från ett litteratursociologiskt grundperspektiv, och han har bland annat studerat svensk litteratur i översättning till andra språk. Just nu undersöker Andreas utgivningen av svensk barnlitteratur i översättning till franska. Han har också undervisat om barnlitteratur på förskollärarprogrammet. 

Katarina Rejman är lärarutbildare och lektor vid Stockholms universitet. Tidigare har hon bland annat verkat i Finland som modersmålslärare (svensklärare) och lärarutbildare vid Åbo Akademi. Hennes forskningsintresse rör litteraturläsning i skolan och andra frågor som rör undervisning och lärande i svenskämnet. Katarinas perspektiv handlar mer om de ungas läsning och utveckling till läsare än om litteraturvetenskapligt riktade analyser.

Från Sbi deltar bibliotekarierna Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo.

Mer information om föreläsarna och Bokprovning 2021 finns på barnboksinstitutet.se/bokprovning/.

Arrangeras med stöd av Stockholms stad. 

Kontakt:
Lillemor Torstensson, lillemor.torstensson@barnboksinstitutet.se, 08-54 54 20 51


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.