2019-05-20 09:00Pressmeddelande

Bokprovning på turné

null

Den 21 maj inleder Svenska barnboksinstitutet "Bokprovning på turné" med besök i Malmö. Därefter följer Göteborg den 22 maj och Umeå den 28 maj. Det blir dessutom Bokprovning i Vimmerby senare i år  i samband med litteraturfestivalen Vimmerby berättar.

Programmet till Bokprovningen innehåller föreläsningar med fördjupningar och statistik om 2018 års utgivning av barn- och ungdomsböcker. I år ställs samhällsengagemang och aktivism i fokus tillsammans med kroppsnormer och bokkroppar i bilderböcker. Hästbokens utveckling belyses och en särskild djupdykning i årets siffror ges också.

Gästföreläsare är Mia Österlund från Åbo Akademi och Olle Widhe från Göteborgs universitet. Föreläser gör även representanter från Svenska barnboksinstitutet.

”Bokprovning på turné” har besökt runt 25 orter i Sverige sedan starten år 2007.

All information om bokprovningen finns på www.barnboksinstitutet.se/bokprovning.

”Bokprovning på turné” ges i samarbete med Region Skåne, Kultur i Väst, Länsbiblioteket i Västerbotten samt Vimmerby kommun med Litteraturnoden i Kalmar län.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.