2017-04-03 09:00Pressmeddelande

Bokprovning på turné fortsätter till Farsta

null

Den 4 april besöker Svenska barnboksinstitutets Bokprovning Farsta. Utgivningen av 2016 års barn- och ungdomsböcker presenteras med fördjupningar och statistik.

Efter två fullsatta dagar på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm inleddes "Bokprovning på turné" den 30 mars med start i Växjö och nu fortsätter turnén till Farsta. Programmet innehåller föreläsningar med fördjupningar och statistik om 2016 års barn- och ungdomsboksutgivning. Turnén går sedan vidare till Göteborg, Litteralund och slutligen Västerås.

Programmet i Farsta filmas av UR Samtiden och sänds i Kunskapskanalen och UR play.

2 414, så många barn- och ungdomsböcker gavs ut 2016. Det är en ökning med 16 procent jämfört med år 2015. Den tydligaste tendensen när det gäller barn- och ungdomsböckernas innehåll 2016 skulle kunna definieras som en vilja till inkludering. I böckerna tycks det finnas en önskan att skildra och synliggöra individer och grupper som befinner sig utanför majoritetssamhällets normer, och på så sätt vidga dessa. Andra teman som årets Bokprovning fördjupar sig i är religion och mytologi, bild och formgivning i textbaserade böcker, skräck och dagboksromanen.

Mer information om Svenska barnboksinstitutets Bokprovning finns på www.sbi.kb.se/bokprovning

Dagen är ett samarrangemang mellan Svenska barnboksinstitutet, Fanfaren Kultur Farsta och UR Samtiden.

Tid och plats:
4 april, kl. 9.00─12.00, Fanfaren Kultur Farsta, Farstagången 8.

Målgrupp:
bibliotekarier, studenter, lärare/pedagoger och andra intresserade.

Kontakt:
Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet,08-54 54 20 51, lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.