2020-01-29 09:00Pressmeddelande

Bokprovningens gästföreläsare 2020

null

I år har vi den stora glädjen att presentera Malin Alkestrand och Lydia Wistisen som årets gästföreläsare i Svenska barnboksinstitutets Bokprovning. Vad de kommer att föreläsa om avslöjas den 4 mars. Bokprovningen startar den 25 mars i Stockholm. 

Presentation 

Malin Alkestrand är forskare och biträdande lektor vid Linnéuniversitetet. 2016 kom hennes uppmärksammade avhandling Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete. Nu arbetar Malin med ett projekt om ungdomsdystopiers möjligheter och potentiella problem ur ett didaktiskt perspektiv. Speciellt intresserad är hon av hur maktrelationen mellan unga och vuxna problematiseras i svenska och engelskspråkiga ungdomsdystopier. Hon har undersökt skillnaderna i hur den unga och vuxna Harry Potter gestaltas utifrån en jämförelse av böckerna och pjäsen Det fördömda barnet. Hon arbetar även med en konferens om flickböcker “Conceptions of Girlhood Now and Then: ’Girls’ Literature’ and Beyond” vid Linnéuniversitetet hösten 2020.

Lydia Wistisen är forskare vid Stockholms universitet. 2017 utkom hennes uppmärksammade avhandling Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010. Hon har även skrivit om skräpestetik i Barbro Lindgrens Loranga-böcker och senast varit gästredaktör för tema Pengar i Sbi:s tidskrift Barnboken. Hon är en del av redaktionen för Norska barnboksinstitutets tidskrift och recenserar ungdomslitteratur för Dagens Nyheter samt sitter i Kulturrådets barn- och ungdomslitteraturgrupp.

All information om Bokprovningen finns på www.barnboksinstitutet.se/bokprovning


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.