2023-01-16 10:42Pressmeddelande

Christer Nylander ny ordförande för Svenska barnboksinstitutet

Christer Nylander, ny ordförande på Svenska barnboksinstitutet från och med 1 januari 2023Christer Nylander, foto: Sbi

Regeringen har utsett Christer Nylander till ny ordförande för Svenska barnboksinstitutet från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2025.

Christer Nylander har en bakgrund som riksdagsledamot för Liberalerna. Han har bland annat varit ordförande i kulturutskottet och vice ordförande i utbildningsutskottet.

– Jag är glad över uppdraget som ny ordförande, säger Christer Nylander. Det är en viktig verksamhet som bedrivs på Sbi. Böcker, läsning och läsfrämjande har varit en stor del av mitt liv, både privat och yrkesmässigt.

Svenska barnboksinstitutets chef, Åsa Warnqvist, om utnämningen av Christer Nylander:

– Vi är mycket glada över utnämningen av Christer Nylander. Hans kunskaper och erfarenhet kommer att vara värdefulla för verksamhetens utveckling de närmaste åren. Jag ser fram emot ett gott samarbete.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Amanda Idberg