2018-02-27 09:00Pressmeddelande

En dag till minne av Ulf Stark

null

Den 24 april arrangerar Svenska barnboksinstitutet en heldag till minne av författaren Ulf Stark.

Ulf Stark är ett av de största namnen inom svensk barn- och ungdomsboksutgivning det senaste halvseklet. Med den här dagen vill vi lyfta fram Ulf Starks betydelse och inspirera till kommande forskning, analyser och samtal kring hans författarskap.

Medverkande
I programmet kommer Ulf Starks mångsidighet belysas ur en rad olika perspektiv. Medverkar gör bland andra ALMA-pristagaren Meg Rosoff, konstnärerna Linda Bondestam, Anna Höglund och Stina Wirsén, förläggaren Birgitta Westin och Magnus Öhrn, forskare vid Stockholms universitet. Musikerna Georg Riedel, Sara Riedel och Mats Bergström tolkar några av Ulf Starks dikter.

Programmet ges i Z-salen på ABF-huset i Stockholm den 24 april kl. 9-17. Utförligt program med anmälan kommer inom kort.

Arrangör är Svenska barnboksinstitutet i samarbete och med stöd av ABF Stockholm, Berghs, Bonnier Carlsen, IKEA, Lilla Piratförlaget/Gilla böcker, Läsrörelsen, Rabén & Sjögren, Stockholms stad, Svenska Akademin, Svenska Barnboksakademin, Svenska Förläggareföreningen, Svenska Tecknare, Sveriges författarförbund/Barn- och ungdomslitterära sektionen BULT, m.fl.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.