2017-05-19 09:00Pressmeddelande

Filmerna från årets Bokprovning sänds i Kunskapskanalen den 25 maj

null

Föreläsningarna från årets Bokprovning med teman och fördjupningar i 2016 års utgivning av barn- och ungdomsböcker, finns nu tillgängliga på UR Samtiden och sänds i Kunskapskanalen den 25 maj med start kl. 15.40. Inspelningen gjordes den 4 april på Fanfaren Kultur Farsta. Se filmerna på UR Samtiden.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.