2017-03-21 09:00Pressmeddelande

Fokus på inkludering i rekordstor barnboksutgivning

null

År 2016 gavs det ut totalt 2 414 barn- och ungdomsböcker i Sverige, vilket är en ökning med hela 325 titlar (16 procent) i jämförelse med 2015. Utgivningen ökade för sjunde året i rad och återigen får vi skriva att den är rekordstor! Siffrorna visar på en uppgång i samtliga kategorier och den i särklass största är fortsatt bilderböckerna som har ökat med hela 100 titlar jämfört med 2015. Ökningen finns bland både de svenska originalen och översättningarna men det svenska fortsätter att dominera och står för 55 procent av utgivningen.

Det är de stora, etablerade förlagen som har ökat sin utgivning. De tio största står för lite drygt hälften av den totala utgivningen. Svenska barnboksinstitutets årliga genomgångar har tidigare visat att ökningen under 2000-talet berodde på att egenutgivningen och antalet förlag med en liten årlig utgivning ökade. Den trenden tycks ha brutits. Den stora ökningen kan i stället vara kopplad till den ökade försäljning av barn- och ungdomsböcker som Svenska Förläggareföreningen har sett de senaste åren. Både den ökade utgivningen och försäljningen kan i sin tur vara ett svar på ett ökat intresse för barns läsning på flera nivåer i samhället.

Den tydligaste tendensen när det gäller barn- och ungdomsböckernas innehåll 2016 skulle kunna definieras som en vilja till inkludering. I böckerna tycks det finnas en önskan att skildra och synliggöra individer och grupper som befinner sig utanför majoritetssamhällets normer, och på så sätt vidga dessa. Det är inkännande porträtt där historien oftast berättas utifrån den person som befinner sig utanför normen. Åtskilliga huvudpersoner är till exempel transpersoner som får berätta sin egen historia, men böckerna tar också upp normer kring till exempel psykiska funktionsvariationer, kroppskonstitution, sexuell läggning eller etnicitet. I den stora flyktingvågens efterföljd har det kommit en rad berättelser där författare låter icke-västerländska barn och unga berätta om erfarenheter av att fly från krig.

Andra teman som årets Bokprovning fördjupar sig i är religion och mytologi, bild och formgivning i textbaserade böcker, skräck och dagboksromanen.

Svenska barnboksinstitutet har till uppgift att samla in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och har genomfört Bokprovningen, en genomgång av föregående års totala utgivning av barn- och ungdomsböcker, sedan årgång 1993.

Kl.13. idag presenteras Svenska barnboksinstitutets Bokprovning med en övergripande genomgång, statistik och fördjupningar. Dokumentationen finns tillgänglig på www.sbi.kb.se/bokprovning.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.