2022-06-16 07:00Pressmeddelande

Folkhemsideologi och hemsökt barndom – två nya böcker i skriftserien

Under våren har det kommit två nya böcker i Svenska barnboksinstitutets skriftserie: Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie av Margaretha Ullström samt Hemsökt barndom. Bilder av barnet i gotisk barnlitteratur av Peter Kostenniemi. 

Margaretha Ullström gör en diskursanalytisk studie av sjuttio realistiska ungdomsböcker. Hon synliggör hur folkhemmet kommer till uttryck i skildringar av arbetarklass och kvinnans frigörelseprocess genom utbildning, arbete och ekonomiskt oberoende. Ullström erbjuder här ett fördjupat historiskt perspektiv på ungdomslitteraturens förhållande till ideologi, makt och förtryck.

Peter Kostenniemi tar avstamp i gotisk barnlitteratur utgiven i Skandinavien mellan 1997 och 2018 för att undersöka hur barnet gestaltas i förhållande till samtida föreställningar om barndom. Han skriver bland annat om kompetenta barn, hur de utvecklas genom handlingens gång men även om inkompetenta barn och hur deras agerande kan få ödesdigra följder. 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Amanda Idberg