2016-10-19 09:00Pressmeddelande

Forskarstipendiater utsedda!

null

Två forskare har med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten tilldelats stipendier för utlandsvistelse respektive arbete i Svenska barnboksinstitutets samlingar.

Solkatten-stipendiet

Solkatten-stipendiet på 40 000 kr har tilldelats Malin Alkestrand, nydisputerad forskare från Lunds universitet och verksam som lektor vid Linnéuniversitetet. Alkestrand arbetar med ett postdoktoralt projekt om dystopier och fantasylitteratur för unga, och tilldelas stipendiet för en vistelse vid Faculty of Education vid University of Cambridge under våren 2017.

I beslutsgruppen ingick fil dr Maria Andersson, Stockholms universitet, docent Elina Druker, Stockholms universitet, docent Magnus Öhrn, Stockholms universitet, fil dr Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, och Annika Lindgren, Solkatten.

Korttidsstipendium

Korttidsstipendiet på 10 000 kr har tilldelats B. J. Epstein, verksam som senior lecturer i litteratur vid University of East Anglia i Norwich, England. Epstein arbetar med två projekt som inkluderar svensk och engelsk barnlitteratur. Inriktningarna är hur HBT-personer skildras i olika kulturer respektive hur kvinnors kroppar skildras.

I beslutsgruppen ingick fil dr Maria Andersson, Stockholms universitet, docent Elina Druker, Stockholms universitet, docent Magnus Öhrn, Stockholms universitet och fil dr Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.