2019-08-14 09:00Pressmeddelande

Forskningsministern inviger stor barnbokskonferens i Stockholm

null

Idag inleds en av världens största internationella forskarkonferenser inom området barn- och ungdomslitteratur. Konferensen invigs av forskningsminister Matilda Ernkrans. Svenska barnboksinstitutet (Sbi) arrangerar i samarbete med Stockholms universitet, Malmö universitet och Åbo Akademi. 


Forskningsminister Matilda Ernkrans inviger konferensen kl. 10.30 inför de 500 forskare från närmare 50 olika länder som samlats i Stockholm för att delta i IRSCL Congress 2019 den 14-18 augusti.

Årets tema är tystnader och tystanden i barn- och ungdomslitteraturen och bland huvudtalarna märks exempelvis Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur vid Stockholms universitet, som kommer att tala om tystnader i Mumindalen.

Förutom de fem huvudtalarna ges totalt tio sessioner med inte mindre än 13 parallella paneler vars ämnen rör sig på olika sätt kring huvudtemat. Över 400 forskare från ett 50-tal länder kommer här att hålla föredrag bland annat om rasism, censur, flykt, migration och maktrelationer mellan barn och vuxna.

Svenska barnboksinstitutet är värd för IRSCL Congress 2019 i samarbete med Stockholms universitet, Malmö universitet och Åbo Akademi.

Webbplats: www.irsclcongress2019.com

Kontakt och pressackreditering:
Lillemor Torstensson, kommunikatör, Svenska barnboksinstitutet, 08-54 54 20 51, lillemor.torstensson@barnboksinstitutet.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.