2019-05-17 09:00Pressmeddelande

Från Kanaljen till Rulla – Lennart Hellsing 100 år

null

Den 5 juni skulle Lennart Hellsing (1919-2015) fyllt 100 år. Det vill Svenska barnboksinstitutet uppmärksamma med en programkväll och en mindre utställning.

PROGRAM 3 JUNI 

Under åren efter barnboksdebuten 1945 hann Lennart Hellsing skriva ett hundratal böcker för barn och hans rim och ramsor, verser, dikter, visor och berättelser lever kvar i den svenska kulturskatten.

Den 3 juni arrangeras ett program som bland annat ägnas åt Lennart Hellsings Kanaljen i seraljen. Boken gavs ut 1956 av Rabén & Sjögren. Hellsing samarbetade med flera etablerade konstnärer som fick i uppdrag att illustrera var sin dikt av Hellsing. Det var konstnärer som Stig Lindberg, Egon Möller-Nielsen, Sven Erixson m.fl. Lagom till jubileet ger Rabén & Sjögren ut antologin Rulla rulla kula, hoppa på klack och sula där en ny generation konstnärer tar sig an var sin dikt av Lennart Hellsing. Om detta och allt däremellan samtalar Joanna Hellgren, illustratör och medverkande i Rulla rulla kula ..., Pella Myrstener, doktorand i konstvetenskap vid Södertörns högskola och Lotta Olsson, poet och ordförande i Lennart Hellsing-sällskapet samt kvällens moderator.

TID OCH PLATS

Tid: 3 juni kl. 18.00–19.30. Efter programmet invigs utställningen i Svenska barnboksinstitutets bibliotek.

Plats: Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. Fri entré. Ingen förhandsanmälan.

UTSTÄLLNING:

I utställningen visas bland annat original ur Kanaljen i seraljen som ingår i Svenska barnboksinstitutets arkiv. Där finns också Lennart Hellsings boksamling omfattande ca 1 500 titlar varav en av de tidigast utgivna barnböckerna i Sverige ingår, Conrad Portas Een sköön och härligh jungfru speghel. Men i boksamlingen finns även annat spännande och kanske mer oväntat material som nu visas i utställningen. Den som kommer får se ...

TID OCH PLATS

Tid: 3 juni–19 juni. 

Plats: Biblioteket, Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. 

Svenska barnboksinstitutet i samarbete med Lennart Hellsing-sällskapet.
Ges med stöd av Stiftelsen Solkatten, Stockholms stad och Svenska Tecknare.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.