2019-06-17 15:01Pressmeddelande

Fyra forskningsstipendier utlyses

null

Svenska barnboksinstitutet utlyser, med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten, fyra stipendier för forskare. Solkatten-stipendiet om 40 000 kr delas ut till en svensk forskare som vill studera utomlands. Korttidsstipendierna om 10 000 kr vardera ges till forskare för att ge dem möjlighet att spendera tid i institutets forskningsbibliotek och nyttja dess stora samlingar.

Solkatten-stipendiet
Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten har sedan år 2001 delat ut ett stipendium som ger utländska forskare möjlighet att bedriva forskning i Sverige om svensk eller nordisk barn- och ungdomslitteratur alternativt svenska barnlitteraturforskare möjlighet till studier i utlandet. I år delas det ut till svensk forskare som vill studera utomlands. Stipendiet är på 40 000 kr och avsett att täcka resekostnader och uppehälle vid den utländska institutionen. Härmed inbjuds institutionsledare att skicka in förslag på stipendiater. Dessa ska ha inkommit senast den 1 oktober 2019.

Korttidsstipendier
Svenska barnboksinstitutet utlyser härmed, med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten, tre korttidsstipendier om vardera 10 000 kr, för att ge forskare inom ämnet barn- och ungdomslitteratur möjlighet att spendera tid i institutets forskningsbibliotek och nyttja dess stora samlingar. Enskilda forskare kan ansöka senast den 1 oktober 2019.

Läs mer om stipendierna ansökningsförfarande m.m. på www.barnboksinstitutet.se

Vänliga hälsningar
Svenska barnboksinstitutet


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.