2014-02-27 14:57Pressmeddelande

Information från styrelsen för Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet har vid ett styrelsemöte den 12 februari 2014 diskuterat Sbi:s fortsatta utveckling och ledning, och har därefter i särskild ordning uppsagt Jan Hanssons anställning från den 20 februari 2014. 

Styrelsen för Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet

Kontakt:
Marita Jonsson, ordförande, tel. 070-621 22 20, e-post: marita@jjconsulting.seOm Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.