2010-04-06 11:13Pressmeddelande

Janne Lundström får Kulla Gulla-priset

Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet 6 april 2010

Författaren Janne Lundström (f. 1941) får Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfonds Kulla Gulla-pris (80 000 kronor) med följande motivering: 

”I Janne Lundströms omfattande och mycket varierade författarskap sammanflätas problematik och moral med intrig och yttre handling vilket gör att han med stor konstnärlighet och precision tydliggör de konflikter – kulturella, ekonomiska och sociala – som gestaltas. Janne Lundström skriver med en uppenbar strävan att nå många, även pojkar, med lässtoff som vidgar vyer och engagerar. Han anlägger alltid perspektiv som låter individer ur ett folkhav framträda så att läsaren inte glömmer dem. Precis som Marta Sandwall-Bergström själv gjorde.”

Priset utdelas i samband med Sveriges Författarförbunds årsstämma den 7 maj i Stockholm. Juryn har bestått av Janne Carlsson (Sveriges Författarförbund), Jan Hansson (Svenska barnboksinstitutet) och Sonja Svensson (repr för Samfundet de Nio).

Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år sedan 1999 delas ett Kulla-Gullapris till en författare ut och vartannat år utdelas ett forskarstipendium.

Information: Jan Hansson, chef för Svenska barnboksinstitutet (jan.hansson@sbi.kb.se)

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.