2017-09-27 09:00Pressmeddelande

Kommer det för mycket barnböcker? Svenska barnboksinstitutet medverkar på Bokmässan

null

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) arrangerar tre seminarier på årets Bokmässa som startar i morgon. Åsa Warnqvist, forskare på Sbi, redogör för orsakerna till den rekordstora ökningen av barn- och ungdomsböcker under 2000-talet och diskuterar konsekvenserna. I de övriga seminarierna diskuteras kvalitet och kvantitet i barnboksutgivningen och så presenteras delar av barnboksåret 2017 i Bokprovningen.

I årets Bokprovning konstaterade vi att det tydligaste temat i barn- och ungdomsböckerna 2016 var en vilja till inkludering. Det vill vi ta med oss till Bokmässan och på så sätt, genom våra seminarier och vår medverkan, vara en tydlig röst mot främlingsfientlighet och för alla människors lika värde.

Bokprovning. Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo, Svenska barnboksinstitutet, berättar om de tendenser i utgivningen som redan nu går att urskilja i 2017 års böcker och så ges en kort genomgång av de resultat som presenterades i den senaste Bokprovningen.
Torsdagen den 28 september kl. 16.30–16.50.

Kommer det för mycket barnböcker? Sedan år 2000 har utgivningen av barn- och ungdomsböcker i Sverige fördubblats! Även försäljningen har ökat. Vad beror ökningen på och är det enbart bra med en så stor utgivning? Åsa Warnqvist, forskare på Svenska barnboksinstitutet, redogör för orsakerna till den rekordstora ökningen under 2000-talet och diskuterar konsekvenserna.
Fredagen den 29 september kl. 10.00–10.20.
Presentationen ges även på Biblioteks- och berättarscenen i D-hallen (D02:09). Arr. Kultur i Väst i samarbete med Svenska barnboksinstitutet.

Kvalitet eller kvantitet? – barn- och ungdomslitteraturens dilemma. I en tid när det är lätt att publicera och marknadsföra en bok och utgivningen av böcker för barn och unga ökar kraftigt, väcks frågor om kvalitet. Sedan år 2000 har utgivningen av barn-och ungdomsböcker mer än fördubblats. Antalet recensioner av barn- och ungdomslitteratur står inte i paritet med vad som ges ut och det finns få arenor där barnlitteraturens kvalitet ventileras. Vad betyder den ökade utgivningen för förlagens verksamhet, konstnärernas villkor och kritikernas roll?
Medverkande: Pia Huss, kritiker och kulturjournalist, Johanna Ringertz, förläggare på Natur & kultur, och Johanna Lindbäck, författare. Moderator: Karin Mossed, Svenska Barnboksinstitutet.
Fredagen den 29 september kl. 11.00–11.45.

Kontakt för respektive seminarium:
Bokprovning - Kajsa Bäckius 08-54 54 20 61/Sofia Gydemo 08-54 54 20 63
Kommer det för mycket barnböcker? - Åsa Warnqvist 08-54 54 20 65
Kvalitet eller kvantitet - Karin Mossed 08-54 54 20 64


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.