2019-06-12 09:30Pressmeddelande

Kritikkursen får fortsättning i höst!

null

I höst arrangerar Svenska barnboksinstitutet för andra året i rad kursen Att skriva barnbokskritik. Kursen genomfördes första gången 2018 och fick stort genomslag. Endast en tredjedel av alla som sökte kunde beredas plats. Deltagare får teoretisk kunskap om och praktisk träning i att recensera barn- och ungdomsböcker, med fokus både på bilderböcker och textbaserade böcker. Föreläsare och workshopledare är idag verksamma kritiker, författare och forskare.

Kursen riktar sig till de som redan skriver barnbokskritik i tidningar och tidskrifter och vill fördjupa sina kunskaper, till de som på andra sätt och i andra medier (t.ex. bloggar) presenterar och anmäler nyutkomna böcker för barn och unga, och till de som i dag inte är verksam som kritiker men som är nyfiken och vill börja.

Kursen ges i Stockholm den 24-25 oktober 2019.

Mer information om kursen finns på www.barnboksinstitutet.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.