2013-05-15 11:04Pressmeddelande

Kulla-Gulla-pris till pojkboksforskaren Magnus Öhrn

Författaren Martha Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare och vartannat år utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

Styrelsen för Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfond har beslutat tilldela

Magnus Öhrn, Stockholm

fondens forskarstipendium år 2013.

Stipendiesumman är 80 000 kr och utdelas i samband med en föreläsning på Svenska barnboksinstitutet hösten 2013.

Magnus Öhrn är fil dr och forskare vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet. Hans pågående forskningsprojekt ”’Den rätta sortens grabbar’. En studie i den svenska pojkboken” kommer att slutföras inom det närmaste året och Öhrns banbrytande universitetskurs ”Pojkboken i Sverige fram till 1965” har lockat många studenter. Magnus Öhrn disputerade på en avhandling om Fritiof Nilsson Piratens författarskap 2005.

Magnus Öhrn får Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms forskarstipendium med följande motivering:

”Magnus Öhrn har genom artiklar, uppsatser och föreläsningar snabbt etablerat sig bland de främsta forskarna på pojkboksområdet. Han bidrar genom projektet ”’Den rätta sortens grabbar’. En studie i den svenska pojkboken” på ett synnerligen stimulerande sätt till såväl forsknings- som undervisningsmiljön vid Stockholms universitet. Undersökningen av cirka 700 böcker utgivna mellan 1870 och 1959 fokuserar på konstruktionen av pojken och med teoretiskt stöd i samtida pojk- och mansforskning studeras pojkarnas yttre och inre egenskaper, deras kroppar, våldets betydelse och ur ett intersektionellt perspektiv diskuteras frågor om klass och ”vithet”. Magnus Öhrn ger med sin förankring i modern teori och metodik ett substantiellt bidrag till förnyelsen av den svenska ungdomsboksforskningen.”

I styrelsen för Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. I juryn har dessa företrätts av författaren Janne Carlsson, docent Sonja Svensson och institutets chef Jan Hansson. Frågor besvaras av Svenska barnboksinstitutet, tel 08-54 54 20 55 eller 070-722 58 01, e-post: jan.hansson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.