2009-09-01 10:56Pressmeddelande

Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth besöker Svenska barnboksinstitutet

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kommer till Svenska barnboksinstitutet den 17 september kl 18.00 - 19.30.

Samtala med kulturministern om kulturpropositionen, om barnperspektivet i kulturpolitiken, om barnlitteraturens ställning i samhället, om skolbiblioteken, om litteraturstöd, kvalitet och kommersiella villkor eller om den kommande valrörelsens viktigaste kulturfråga.

E-posta dina frågor till jan.hansson@sbi.kb.se senast den 6 september.

Samtalsledare: Jan Hansson, chef för Svenska barnboksinstitutet

Tid/plats: 17 september, kl.18.00-19.30. Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm, t-bana Odenplan. Fri entré, ingen förhandsanmälan.

Inof: Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet, 08-54 54 20 51/0704-80 49 94, lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.