2020-06-18 15:00Pressmeddelande

Kurs i att skriva barnbokskritik

null

I höst kommer Svenska barnboksinstitutet för tredje året i rad att arrangera kursen Att skriva barnbokskritik. Kursen riktar sig till den som redan skriver barnbokskritik i tidningar, på bloggar eller andra platser, eller den som är nyfiken och vill börja göra det.

Kursen kommer preliminärt att ges den 19-20 november i Stockholm, men anpassas efter rådande läge och direktiv från Folkhälsomyndigheten. Vid behov erbjuds en digital version av kursen. 

Under kursen kommer deltagarna att få möta en rad föreläsare och workshopledare. Dessa är Mia Österlund, verksam som docent i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi i Finland och bland annat medlem i Augustjuryn och kritiker i Hufvudstadsbladet, Ulla Rhedin, kritiker i Dagens Nyheter och forskare med särskild inriktning mot bilderböcker, Erik Titusson, förläggare på Lilla Piratförlaget och Lotta Olsson, redaktör och kritiker på Dagens Nyheter samt Åsa Warnqvist, forskningsledare vid Svenska barnboksinstitutet och fil dr i litteraturvetenskap. Mer information finns på barnboksinstitutet.se

Håll utkik efter mer information om anmälan och kursavgift efter sommaren!

Eventuella frågor besvaras av kursledare Malin Nauwerck på malin.nauwerck@barnboksinstitutet.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.