2011-02-22 12:41Pressmeddelande

Ny styrelseordförande utsedd för Svenska barnboksinstitutet

Marita Jonsson har av regeringen utsetts till ny ordförande i styrelsen för Svenska barnboksinstitutet. Hon efterträder därmed Gabriel Romanus.

Marita Jonsson var tidigare länsantikvarie på Gotland och den som initierade Medeltidsveckan i Visby. Hon ansvarade även för att Visby utsågs till världsarv av Unesco 1995 och var tidigare styrelseordförande för Kungl. Konsthögskolan och Svenska institutet i Rom. Marita Jonsson är filosofie doktor i konstvetenskap, författare, fotograf och hon driver Körsbärsgården, trädgård och konsthall, på södra Gotland.

Kontakt:

Information: Jan Hansson, chef för Svenska barnboksinstitutet, jan.hansson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.