2020-12-16 09:03Pressmeddelande

Nya artiklar om tystnad och tystanden i Barnboken

bild på tidskriften Barnboken i datorn

Barnboken har publicerat tre nya artiklar inom temat ”Silence and Silencing in Children’s Literature”. Ann-Sofie Persson undersöker olika strategier för att göra hästens röst hörd i Marie Louise Rudolfssons bokserie om Vitnos och Pia Hagmars Klara-böcker. Mateusz Świetlicki skriver om mimande som ett sätt att hantera trauma i Kathy Kacers skildring av andra världskriget i romanen Masters of Silence. Slutligen visar Joshua Simpson hur innehållet i barnböcker med homosexuella romanfigurer förvrängdes i 1980-talets brittiska parlamentsdebatter.

Åtta artiklar har totalt publicerats i temat under 2020 och fler kommer att publiceras under 2021. Redaktörer för temat är gästredaktörerna Elina Druker, Björn Sundmark och Mia Österlund, tillsammans med Barnbokens ordinarie redaktör Åsa Warnqvist. Totalt har Barnboken publicerat 14 artiklar under 2020. Övriga sex tillhör temat ”Diversity in Nordic Children’s and Young Adult Literature”.

Barnbokens hemsida, barnboken.net, finns nu även fem nya recensioner. De behandlar allt ifrån metafiktion i barnfilm och litteraturdidaktiska modeller till nya böcker om Astrid Lindgren och Ilon Wikland. Totalt har 15 recensioner publicerats under 2020.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.