2017-11-16 09:00Pressmeddelande

Nytt samarbete mellan Svenska barnboksinstitutet och Linnéuniversitetet

Från och med hösten 2017 stärker Svenska barnboksinstitutet (Sbi) sitt samarbete med nätverket Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) vid Linnéuniversitetet. Bland annat kommer Sbi:s forskningsledare Åsa Warnqvist att vara affilierad forskare vid universitetet och ingå i nätverket.

- Det är viktigt för oss som nationellt institut att verka i hela Sverige, så jag är väldigt glad över samarbetet och ser mycket fram emot det, säger Åsa Warnqvist.

CHILLL består av forskare från olika ämnesområden inom humaniora med ett gemensamt intresse för forskning som berör barn och barndom.

- För oss är det värdefullt att vi kan knyta Åsa Warnqvist som forskare till vår forskningsmiljö vid Linnéuniversitetet. Svenska barnboksinstitutet med alla sina värdefulla samlingar och all sin kunskap är en tillgång för nätverket. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med många nya projekt som involverar forskare både i Sverige och internationellt, säger Helene Ehriander, kontaktperson för CHILLL.

- Linnéuniversitetet arbetar för att profilera sig inom barnlitteratur och vi vill ha detta som en stark forskningsprofil. Därför ser jag detta samarbete som mycket glädjande, säger Anders Åberg, prefekt, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet.

Idag den 16 november är nätverket samlat i Växjö och Åsa Warnqvist har sitt första seminarium som affilierad forskare.

Kontakt:

Åsa Warnqvist, forskningsledare, Svenska barnboksinstitutet, asa.warnqvist@sbi.kb.se

Helene Ehriander, universitetslektor, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet och kontaktperson för CHILLL som tillsammans med Malin Alkestrand och Maria Nilson tillhör CHILLLs ledningsgrupp, helene.ehriander@lnu.se

Anders Åberg, prefekt, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet, anders.aberg@lnu.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.