2014-11-06 09:00Pressmeddelande

Pressmeddelande 6 november 2014 från Nationella skolbiblioteksgruppen

Pressmeddelande 5 november 2014 från Nationella skolbiblioteksgruppen

Skolbiblioteken prioriteras inte på lärar- och biblioteksutbildningarna – NSG anordnar seminarium för att främja en likvärdig skola!

Skollagen säger att alla skolor ska ha ett skolbibliotek. Trots att nya skollagen kom till 1 juli 2011 så saknar idag en av tre skolor ett skolbibliotek. Skolbiblioteken är inte heller ett prioriterat område inom de högre utbildningarna. Det visar aktuella undersökningar som genomförts av Kungliga biblioteket och Nationella skolbiblioteksgruppen, NSG. NSG arrangerar därför ett heldagsseminarium den 11 november om skolbibliotekens ställning i de högre utbildningarna. Seminariet vill främja en likvärdig skola och alla elevers självklara rätt att lära och utvecklas.

Skolbibliotekens uppdrag är bland annat att stödja elevers lärande och stimulera intresset för läsning och litteratur. Seminariet tar utgångspunkt i den praktiska verkligheten, i forskningen och i aktuella lagar, och presenterar konkreta idéer och förslag till både omedelbara och  långsiktiga förbättringar. Medverkar gör Anders J. Persson, akademisk ledare lärarutbildningen, Södertörns högskola, Matz Nilsson, ordförande Sveriges skolledarförbund, Rebecca Borg och Eric Haraldsson, skolbibliotekarier i Växjö, Catrin Eriksson, skolbibliotekschef, Linköpings kommun, Linda Reneland-Forsman, lektor i pedagogik, prefekt för Institutionen för Pedagogik, Linnéuniversitetet, m fl.

Tid och plats:
Tisdagen den 11 november kl. 9.00-16.30 Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg. För anmälan och fullständigt program se www.skolbiblioteksgruppen.se

Arrangör: Nationella skolbiblioteksgruppen

Med stöd av Södertörns högskola, Regionbibliotek Stockholm och Skolverket; Nationellt centrum för språk-, läs-och skrivutveckling samt Statens Kulturråd.

Läs mer på:

www.skolbiblioteksgruppen.se/

Kontakta gärna:

Nationella skolbiblioteksgruppen, Madeleine Hjort, ordf. m.hjort@telia.com 0702270562
Gunnel Olsson, gunnel.olsson@lund.se 0734 – 48 52 79
Anette Holmqvist, anette.holmqvist@skolverket.se 0733773565
Camilla Batal, camilla.batal@lattlast.se 0733849288
Susanne Nordqvist, susanne.nordqvist@fryshuset.se 08-691 7651Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.