2014-10-27 16:00Pressmeddelande

Pressmeddelande: Årets skolbibliotek 2014

Bland de nominerade gymnasie- och grundskolebiblioteken har Nationella skolbiblioteksgruppens jury utsett Centrumskolan i Växjö till Årets skolbibliotek 2014.

Juryns motivering
Årets skolbibliotek 2014 utmärks av:
• en tydligt dokumenterad verksamhet
• skolledningens starka stöd och engagemang i verksamheten
• att skolbiblioteket har en ledande roll i skolans pedagogiska arbete
• ett utvecklat och framgångsrikt samarbete mellan skolbibliotekarierna och lärarna
• att skolbibliotekarierna inspirerar och engagerar inte bara på den egna skolan utan över hela landet

Priset Årets skolbibliotek delas ut på Skolforum, Stockholmsmässan, den 27 oktober kl.15.30 - 15.50 på Röda scenen. Priset består av ett författarbesök och ett diplom.

Nationella skolbiblioteksgruppen vill genom priset uppmärksamma goda exempel på skolbiblioteksverksamhet i Sverige.  Läroplanen förutsätter välutrustade och professionellt bemannade skolbibliotek och den nya skollagen som infördes 2011, slår fast att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.

För vidare information kontakta:
Anders Almgren  070-262 27 71 Lärarnas riksförbund
Elisabeth Ljungdahl  070-421 87 60  Lärarförbundet 
Gunnel Olsson 0734-48 52 79 Svensk Biblioteksförening
Lena Linnerborg 08-56 70 62 09 Sveriges Skolledarförbund
Bo Westas 08-466 24 05 DIK

För information om Nationella skolbiblioteksgruppen, debattartiklar, fakta och statistik om skolbibliotek se www.skolbiblioteksgruppen.se   Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.