2010-03-01 08:55Pressmeddelande

Pressmeddelande från Svenska barnboksinsinstitutet 1 mars 2010

Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet 2010-03-01

Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris 2010 tilldelas författaren, poeten och översättaren Lotta Olsson för texten i boken Zucchini till en tax med illustrationer av Maria Jönsson (Bonnier Carlsen).

Priset på 20 000 kronor, ett diplom tecknat av Fibben Hald och en kudde designad av Lennart Hellsing tilldelas

”Till den som vet
att utan poesi
är språket utan liv
och livet utan blomma.”

Lotta Olsson (f 1973) debuterade med Skuggor och speglingar (1994), en samling sonetter liksom Den mörka stigen (2003). Lotta Olsson har även skrivit dagsverser i Expressen, översatt verserna i nyöversättningen av J R R Tolkiens Ringarnas herre. Hennes barnboksproduktion omfattar ett femtontal titlar av vilka böckerna om Morris rönt störst uppmärksamhet. ”Lennart Hellsing är en av mina största inspiratörer och jag är mycket hedrad”, säger Lotta Olsson.

Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsingpris utdelas den 8 april kl 18.00 på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, vid en ceremoni öppen för alla. Prisutdelare är Lennart Hellsing. I juryn har Lennart Hellsing, Kristin Hallberg, Johanna Hellsing, Nisse Larsson och Jan Hansson ingått.

Information om priset, vänligen kontakta:
Jan Hansson, Svenska barnboksinstitutet, tel 08-54 54 20 55, 0707-22 58 01, e-post: jan.hansson@sbi.kb.se

 

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.