2015-09-01 13:00Pressmeddelande

Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet

null

Svenska barnboksinstitutet 50 år!

Nu inleds firandet av Svenska barnboksinstitutet 50 år. Allt om firandet finns på jubileumssidan som lanseras idag. Det går också bra att följa oss på Instagram Svenska barnboksinstitutet där vi visar skatter ur samlingarna under #sbi50. Flera program och en utställning med fokus på grundpelarna forskning, bibliotek och information arrangeras i höst och på jubileumsidan publiceras med start i oktober inlägg av olika personer ur Sbi:s långa och spännande historia. Det bjuds på tillbakablickar, nostalgiska ögonblick och en och annan spaning in i framtiden.

Firandet pågår i två år
Svenska barnboksinstitutets stadgar antogs i december 1965 men sen dröjde det ända till 1967 innan själva institutet invigdes. Det gör att vi passar på att fira under två år.

Jubileumssidan nås på sbi50.com och kommer att fyllas på med information och aktuella datum för program och arrangemang under tiden som jubileet pågår.

Kontakt: Lillemor Torstensson, lillemor.torstensson@sbi.kb.se, 08-54 54 20 51


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.