2014-06-12 10:08Pressmeddelande

Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet

Svenska barnboksinstitutet prövar ny organisationsform

Under 2014 prövar Svenska barnboksinstitutet en trippel, det vill säga ett delat ledarskap.
Svenska barnboksinstitutet, grundat 1965, är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur med forskningsbibliotek, forskningsfrämjande verksamhet, informationsverksamhet – såväl nationell som internationell – och insamling av all barn- och ungdomslitteratur utgiven i Sverige som huvuduppgifter.

Institutet prövar nu att dela på ledningsansvaret. En ledningsgrupp har bildats bestående av Cecilia Östlund (bibliotek och personal), Åsa Warnqvist (forskning och ekonomi) och Lillemor Torstensson (information, kommunikation samt verksamhetssamordning). Att Sbi väljer att dela på ledningsansvaret är något som är helt nytt i institutets historia och inte heller en så vanlig organisationsform över huvud taget. Målet med den nya organisationen är att arbeta så platt som möjligt.

– Under våren har vi jobbat fram den här strukturen som bygger på förtroende, gemensamma värderingar och kommunikation. Det kändes helt naturligt för oss att dela på ansvaret och nu testar vi det här under 2014 och utvärderar i början av nästa år. Det är en utmaning och är väldigt spännande, säger Cecilia Östlund.

Kontakt: Lillemor Torstensson, informatör, 08-54 54 20 51, lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.